Kindermelen

EKO
Biobim Ekobaby 2 (>6 mnd)
Biobim
€32.31
3x600 gr
€17.95/kg
EKO
Biobim Haverpapje 4+
Biobim
€15.43
6x200 gr
€12.86/kg
EKO
Biobim Rijst&Boekweit 4+
Biobim
€14.85
6x200 gr
€12.37/kg
EKO
Biobim Rijstpapje 4+
Biobim
€15.17
6x200 gr
€12.64/kg
EKO
Biobim Speltpapje 6+
Biobim
€15.37
6x250 gr
€10.25/kg
EKO
Biobim Tarwepapje 12+
Biobim
€16.28
6x250 gr
€10.86/kg
EKO
Biobimlac 1 < 6 mnd
Biobim
€5.76
1x300 gr
€19.18/kg
EKO
Biobimlac 3 >10 mnd
Biobim
€32.31
3x600 gr
€17.95/kg
EKO
Biobimlac slaappapje
Biobim
€20.21
6x225 gr
€14.97/kg
Geiten opvolgmelk NB
NANNYcare
€36.18
1x900 gr
€40.20/kg
Geitenmelk Peuter3 NB
NANNYcare
€17.13
1x400 gr
€42.84/kg
Geitenmelk Peuter3 NB
NANNYcare
€34.15
1x900 gr
€37.94/kg
Geitenmelk Zuigelingen 1 NB
NANNYcare
€17.13
1x400 gr
€42.84/kg
Geitenmelk Zuigelingen NB
NANNYcare
€204.90
6x900 gr
€37.94/kg
DEM
Gierstpap > 4 mnd
Holle
€17.07
6x250 gr
€11.38/kg
BIO
Groeimelk 4 >12m
Holle
€30.74
3x600 gr
€17.08/kg
DEM
Haverpap > 4 mnd
Holle
€16.74
6x250 gr
€11.16/kg
EKO
Muesli Aardbei Appel >12 mnd
Biobim
€10.14
6x150 gr
€11.26/kg
EKO
Muesli Mango Abrikoos >12 mnd
Biobim
€10.14
6x150 gr
€11.26/kg
DEM
Mueslipap > 6 mnd
Holle
€18.05
6x250 gr
€12.03/kg
DEM
Rijstmeelpap > 4 mnd
Holle
€17.07
6x250 gr
€11.38/kg
DEM
Speltmeelpap > 4 mnd
Holle
€15.57
6x250 gr
€10.38/kg
EKO
Tarwe ontbijt
Joannusmolen
€12.82
6x300 gr
€7.12/kg
EKO
Tarwehaverontbijt
Joannusmolen
€13.01
6x300 gr
€7.23/kg
EKO
Wortelpoppies >8 maanden
Biobim
€5.23
8x20 gr
€32.70/kg
BIO
Zuigelingenm.geit 1
Holle
€11.96
1x400 gr
€29.89/kg
BIO
Zuigelingenm.geit 2 >6 mnd
Holle
€47.83
4x400 gr
€29.89/kg
BIO
Zuigelingenm.geit 3 >10 mnd
Holle
€47.83
4x400 gr
€29.89/kg
DEM
Zuigelingenmelk 1
Holle
€6.91
1x400 gr
€17.28/kg
DEM
Zuigelingenmelk 2 >6 mnd
Holle
€30.41
3x600 gr
€16.90/kg