Voorwaarden

Dienst

 1. BioClub is een online platform voor het bestellen en adminstreren van producten van een Leverancier aan een georganiseerde Groep afnemers. BioClub levert dus zelf geen producten, maar faciliteert vraag en aanbod.

Lidmaatschap

 1. Een Bezoeker van de website van BioClub kan een Groep aanmaken.
 2. Elke Groep dient minimaal uit één Groepslid te bestaan.
 3. Eén Groepslid is Coördinator.
 4. De Coördinator is het officiële aanspreekpunt van de Groep.
 5. De Coördinator nodigt Groepsleden uit en beheert deze.
 6. De Coördinator selecteert een Leverancier, indien beschikbaar.
 7. Een Groepslid kan slechts lid zijn van één Groep.
 8. Elk Groepslid dient bij toetreding een Borg te betalen voor (deel)gebruik van de emballage. Deze borg wordt teruggestort zodra het Groepslid zijn lidmaatschap beëindigt.
 9. Een Groepslid kan een Voorschot betalen indien hij op Saldo wil bestellen.

Leverancier & Assortiment

 1. Het Assortiment is geheel afhankelijk van de gekozen Leverancier.
 2. Het Assortiment kan zonder notificatie wijzigen.
 3. Het Assortiment kan bestaan uit bulkverpakkingen.

Bestelling

 1. De Coördinator start een Bestelmogelijkheid voor zijn Groepsleden.
 2. De Coördinator bepaalt wanneer een Bestelling kan worden geplaatst.
 3. Per Bestelling kan een minimumbedrag en een minimum levertijd gelden. Dit is afhankelijk van de Leverancier.
 4. Een Bestelling wordt alleen definitief geplaatst indien een Groep de bestelling van te voren heeft betaald aan BioClub en/of voldoende gezamenlijk Saldo heeft.
 5. Indien een besteld Product niet leverbaar is, zal dit product niet worden vervangen door een ander product en komt de Levering te vervallen.
 6. De prijs van een Product is een dagprijs en indicatief. De Prijs op de Factuur is definitief.

Levering

 1. De Levering vindt plaats door de gekozen Leverancier.
 2. Een Groep dient een Leveradres en een Gewenste Leverdatum op te geven ten tijde van de Bestelling.
 3. Indien op de Gewenste Leverdatum niet geleverd kan worden, zal de definitieve leverdatum in overleg met de Coordinator worden bepaald.
 4. Het Leveradres dient zich op de begane grond te bevinden en goed bereikbaar voor de vrachtwagen.
 5. Afhankelijk van de Leverancier kan een indicatie gegeven worden van het tijdstip van Levering.
 6. Afhankelijk van de Leverancier wordt de Bestelling inclusief emballage (veilingkratten, rolcontainers etc) geleverd.
 7. Afhankelijk van de Leverancier wordt Emballage van een vorige Bestelling retour genomen, indien voorzien van een emballageretourbon.

Facturering en Betaling

 1. Een aantal dagen na de Levering wordt de definitieve Factuur inclusief Vergoeding voor alle Groepsleden opgesteld.
 2. Eventuele verschillen van de Factuur worden verwerkt met het Saldo van de Groepsleden.
 3. Groepsleden betalen aan BioClub.
 4. De Leverancier wordt betaald door BioClub.

Reclamaties

 1. Reclamaties kunnen afhankelijk van de Leverancier alleen in behandeling genomen worden indien deze via e-mail en uiterlijk binnen 24 uur na levering onder vermelding van productcode en beschrijving zijn ingediend bij BioClub.
 2. Verse Producten kunnen niet retour gezonden worden, omdat deze niet lang houdbaar zijn.
 3. Overige lang houdbare producten, kunnen in overleg met de Leverancier retour gegeven worden bij een volgende Levering.

Service en Vergoeding BioClub

 1. BioClub biedt de volgende standaard dienst(en):
  1. Beschikbaar stellen van het bestel- en administratieplatform
 2. BioClub biedt de volgende aanvullende dienst(en):
  1. Beheren van het assortiment
  2. Beheren van rekeningen en betalingsherinneringen aan Groepsleden
  3. Beheren van betalingen van Groepsleden / aan de Leverancier
  4. Beheren van leveringen
  5. Beheren van reclamaties
 3. Bioclub rekent een Vergoeding van 5% van de omzet per bestelling voor Groepen als vergoeding voor de aanvullende diensten.
 4. Als de Groep zelf beschikt over een Account bij de Leverancier en een eigen bankrekening kan de Groep besluiten de administratie geheel zelf te voeren. Bioclub rekent dan slechts een Vergoeding van 2% van de omzet voor de standaard dienst(en).  Alle aanvullende diensten worden dan niet door BioClub geleverd.

Beëindiging lidmaatschap

 1. Beëindiging van het lidmaatschap door een Groepslid dient schriftelijk te gebeuren.
 2. BioClub is gerechtigd het lidmaatschap van een Groepslid of Groep te beëindigen zonder opgaaf van reden. Het eventuele Saldo van de Groep wordt verrekend.

Algemeen

 1. BioClub is continu in ontwikkeling. Functionaliteiten, Voorwaarden en prijzen kunnen wijzigen.
 2. BioClub zal waar mogelijk wijzigingen communiceren aan haar Gebruikers.
 3. BioClub aanvaardt aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat in totaal door de Groep als Vergoeding is betaald.

 

versie 2015-03-24

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *